Henrik Frandsen

Henrik Frandsen

lørdag, 23 juni 2018 13:40

Praktiske oplysninger

praktisje oplysninger

naermere forklaring til moedesteder

koersel fra aabenraa strand

face1

face2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tirsdag, 24 april 2018 12:19

Opfordring

Til medlemmerne!

Tjek venligst jeres data under menu'en Kontakter / SMCC medlemmer. Der er en del der trænger til en lille justering.

Send ændringer til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS 2871 7023

Login til hjemmesiden!

Brug dette punkt øverst til venstre på forsiden   login

Jeg vil gerne at man som medlem anmoder om et login.

Fordelene ved et login:

mandag, 02 april 2018 16:30

Køreture fra Madeskoven

Hej alle!
Her er de ture som mange Alsingere vælger:

fredag, 30 marts 2018 15:58

Referat fra regionsmøde d. 14/9 2013

Referat fra regionsmøde d. 14/9 2013 på A-farm
Fremmødte klubber:MC-Føniks, Brede MC, Flintstones MC, Hånd MC, MC Kæden, Mc Vinterhi, Alsheimerz MC, Bulldogs MC, Death Roses, SMCC

Afbud fra: MC Sydals Udmeldt: Bålstej MC

Velkomst ved Kring fra Alsheimerz

Status for Regionstræf 2013: Arrangør Alsheimerz.
Kun 5-6 klubber havde meldt sig til og betalt de 300 kr for træffet, årsagen til de få tilmeldinger blev drøftet.
Man besluttede dog, at fortsætte med Regionsmøde/træf på samme måde i fremtiden.
MC Føniks vil stå for arrangenmentet i sept. 2014.

Bordet rundt:
Mange af dem der modtager e-mail fra sekretæren/koordinator får ikke givet besked videre til de øvrige medlemmer i deres klub, derfor går vigtig information tabt. De forskellige klubber bedes stramme op dette.
Da der er for mange klubber der ikke møder op til regionsmøderne-vil der blive rettet henvendelse til dem, om de fortsat har interesse i regionssamarbejdet. Sekretær/Koordinator sørger herfor.
Vi skal gøre mere ud af, at rette henvendelse til de mange nye MC.klubber(99%) der opstår, og tilbyde dem medlemskab af regionen. Alle kan opfordre MC-klubber(99%) til, at møde op på næste regionsmøde.
Man opfordrer alle klubber til, at have datoer klar til sæsonens Træf/åbent hus når vi afholder regionsmødet i marts, for at undgå dobbelt datoer mm.

Næste regionsmøde:
Næste regionsmøde afholdes hos MC-Flintstones, Broager d. 7. marts 2014 kl. 20:00 dagsorden følger .

Evt.
Poulsen efterlyser tilbagemeldinger på om man deltager i regionstræffet eller ej.

Adresse og aktivitetsliste blev ajourført.

Referent/koordinator: Brede MC
fredag, 30 marts 2018 15:55

Referat regmøde 7/3-14

Referat fra regionsmøde d. 7/3-2014 kl. 20:00 hos Flintstones
Fremmødte klubber: MC-Føniks, Brede MC, Flintstones MC, Hånd MC, Jyndevad MC, MC Kæden, Mc Vinterhi, Alsheimerz MC, Sønderborg MC, Panters MC, MC Duerne, Death Roses, SMCC, Flagermusene MC
Afbud fra: 0 Udmeldt: 0
 
Velkomst ved Tage fra Flintstones
Næste regionsmøde/Træf : Datoen blev fastsat til d. 20. september. MC-Føniks meldte til mødet afbud til, at stå for det. SMCC er pt. I gang med, at undersøge om de har mulighed for, at stå for det.
Næste forårsmøde i marts 2015 afholdes hos Brede MC.
 
EVT. De forskellige klubber reklamerede for deres træf.Bl.a. MC-Kæden håber på stor opbakning.
For Flagermusene er det 1. gang de afholder noget større.
Pop fra Death Roses fortalte om mulighed for tur til USA på MC – der kommer mere info.
Der blev udvekslet erfaringer om hvordan man kan afholde træf, for at leve op til myndighedernes krav:
Brandsikkerhed, 24 timers medlemskab af div. Klubber i forbindelse med træf mm.
Bl.a. Poulsen fra MC-Vinterhi, MC-Kæden og Kring, Als-heimerz ligger inde med en masse viden – der er (måske) en manual på vej .

Adresse og aktivitetsliste blev ajourført.

Referent/koordinator: Brede MC
fredag, 30 marts 2018 15:53

Referat regionsmøde 06-10-17

Referat regionsmøde den 6. oktober 2017
 
1. Velkomst ved formand i Mæ & de Anne!
 
2. Fremmødte klubber; Mc Als Heimerz, MC Kæden, Brede MC, Sønderborg MC, SMCC, MC Flintstones, MC Vinter Hi, Mæ & de Anne
Afbud ; MC Føniks og MC Syd Als
 
3. Bordet rundt
•MC kædens formand Leif fortæller at der var krise med træffet og der blev besluttet at der ingen træf skulle være mere. Så tog 20 personer skeen i egen hånd og lavede et træf hvor  de satte penge i en fond og lavede
et nyt træf uafhængigt af MC Kæden. Men de lånte ting  og sager fra MC Kæden for at kunne gennemføre det
med stor tak til klubben.
• MC Brede fortæller de nu er 14 medlemmer. Og de sigter kun efter et lille hyggeligt træf.
Der  blev henvist til MC Syd tur. For at være medlem at MC Syd koster det 100 kr. Pr år og man kan så på hjemmesiden se arrangementer og hjemmesiden er www.McSydtour.dk som kan anbefales.
Afslutningstur den 21. oktober.
• Mæ & de Anne siger mange tak for et godt åbent hus... og fortalte om diverse ture! De har et rigtig hyggelig med masser af plads i industri kvateret.
• Sønderborg Mc havde et godt hus men selvfølgelig ramte de lige en af de få regnvejrdage vi har haft i år.... men pyt med det der var jo både telt og klubhus så hvem klager.
De har været på klubtur i løkken og egeskov og på biker resort.
Og de henviser til klubaften hver fredag. De får deres nøgle til klubhus sidste weekend og det er en gammel spejderhytte i Ragebøl. Der har været masser af forhandlinger med kommunen og de har så lavet
et pantebrev og betaler en årlig leje... men ellers kan Erik... pløk jo fortælle en masse om det når i ses derude. De skal være ude af det gamle til nytår.
•  SMCC Karina fortæller de snart har 50 års jubilæum.
De har 2 arrangementer pr. Måned. Det koster 200 kr. Pr år at være medlemmer.
Karina opfordrer til at bliver medlem.
• Flintstones fortæller de har fået ny formand. De holder fester intern med masser af snaps.
Og da klubhuset er er for dyrt at varme op holder de klubmøder ved hinanden hele vinteren.
• MC Als Heimerz fortæller formand Kring at vi udvider klubben da det jo ikke er så stort.
Han bygger ud men kom og se når i trænger til en øl! Eller har vi haft bålfest over ved Obelix
hvor der bliver købt en gammel mc. Der bliver så væddet om hvor længe dækket kan holde
og hvor længe den kan køre i motor uden olie og så ryger den på bålet! Også et godt åbent hus hvor vi inviterer til næste år i uge 27. • Vinter hi – Poulsen fortæller at længst kørende i klubben er på 24000 km.
Og de har været på Grauballe kro ved Silkeborg og de kan varmt anbefales... tja og klubben har fået ny
• formand/forkvinde...
og det blev Conny.  Girlpower siger jeg bare.! Nice
.
4. Medlemsliste. Send rettelser til Vivi på mobil 22327229 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. da jeg har sagt
ja til at overtale posten som regison sekretær.
 
5. Aktivitetskalender!
 
➢ Max fra MC kæden er kommet med et forslag at vi kan besøge hinanden på fredags møder vinteren over.  hvis i vil være med så send hvornår i kan/vil holde åbent en fredag.
➢ MC Kæden holder åbent hus den 5 maj.
➢ Brede MC holder hygge træf den 5-6 maj
➢ Mæ & de Anne holder åbent hus den 21 april
➢ Sønderborg holder åbent hus den 8 september og husk ny lokation
➢ MC Als Heimerz holder åbent hus dem 7 juli.
➢ Flintstones er på Mc touring camp i uge 30 og det er SMCC  også så mød op og hyg med!
➢ Der bliver foreslået en fælles kamp på Thy Træf og  hvis man ønsker dette så kontakt Kring på 51886566
så vil han organisere! ☺ EVT ☺ Håber flere vil deltage i møderne og at vi skal udbrede budskabet.
☺ Næste møde den 2. marts 2018n kl 19:30 afholdes ved Karina på Sønderborgvej 190, 6200 Åbenrå og hendes søde mand serverer vildtsvine grillpølser for billig penge og de vil være klar en time før cirka!
☺ Ellers gik ordet på kryds og tværs ….om uskrevne regler og grupperabat!
☺ Regionsmærke kan stadig købes ved Poulsen fra Vinter Hi
Hav en kanon vinter og vi ses derude
Vivi ny regionssekretær  …................ puha og tak for god ro og orden

fredag, 30 marts 2018 14:29

Regions Nyt Manifest

MC Region Snderjylland, vedr. 1% klubber

klubberne i Rgion Snderjylland MC tager afstand fra de såkaldte 1% klubber, sympatisører og venner med disse klubber og organisationer.

Vi tilhører de 99%, og agter ikke at støtte eller forsætte nogen dialog med 1% klubber eller andre der tilkendegiver sympati eller støtte hertil.

MC Region Sønderjylland har alddrig haft, og skal efter vores nening ikke have nogen regler eller vedtægter. VI skal bæres oppe af holdning i de klubber der har tilsluttet sig. Klubberne i MC Region Sønderjylland kan derfor også frit vælge hvemt de ønsker at samarbejde eller holde en dialog med.

Set i det lys ønsker MC Region Sønderjylland at fortsætte det uformelle samarbejde i Region, og forsat mødes med de klubber der ligesom os toner rent flag, og har samme holdning til dette emne som vi.

Vi skal samtidig understrege betydningen af, at vi som mc klubber står sammen i denne sag. Forholdende andre steder i landet, hvor man ikke har formået at stå sammen, taler sit egen sprog.

fredag, 30 marts 2018 11:05

Vedtægter

Vedtægter for motorcykelklubben SMCC:

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamlingen d. 25. november 2012.

   § 1

Sydjydsk MC Club (kaldet SMCC) er stiftet den 25. september 1968 på Kalvø Badehotel, Genner i Sønderjylland. Dens formål er at samle mennesker med interesse for motorcykler, hvor der også kan dyrkes andet til gensidig gavn.

SMCC orienterer via klubbens blad. Det skal også kunne læses på vor hjemmeside.

§ 2

Generalforsamlingen kan tage stilling til eventuelle æresmedlemmer.

   § 3

Enhver med interesse for motorcykler kan optages som medlem.

Et medlemskab i S.M.C.C. er gældende fra datoen for medlemmets optagelse at regne. Ægtepar eller samboende i ægteskabslignende forhold betragtes som et medlem.
Efter at en kandidat har betalt kontingent, udleveres klubbens vedtægter.

S.M.C.C´s bomærke kan erhverves mod betaling.

I tilfælde af flytning skal adresseforandringen meddeles kassereren inden 14 dage.
Udmeldelse af S.M.C.C. foregår ved besked til kassereren.

Medlemmer med mulighed for at logge på klubbens hjemmeside betragtes som fuldt orienterede via denne side.

§ 4

Til dækning af S.M.C.C.´s udgifter betaler hvert medlem et kontingent, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af generalforsamlingen.

Klubben skal være selvfinansierende og må derfor ikke optage lån.

§ 5

Kassereren kan slette et medlem, hvis denne er over en måned i restance med kontingent eller andre ydelser. Medlemmet optages igen med nyt medlemsnummer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold har vist sig af en sådan karakter, at vedkommendes fortsatte medlemskab af S.M.C.C. ikke skønnes at være foreneligt med hvad der normalt accepteres i landet.

§ 6

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to år. Genvalg kan finde sted.

Klubbens formand og dens kasserer tilsigtes ikke at have samme valgperiode og de vælges direkte af generalforsamlingen.

To suppleanter samt revisor og revisors suppleant vælges samtidig, men for et år ad gangen. Suppleanter, der indtræder for et bestyrelsesmedlem skal sidde det afgående medlems periode ud, hvorefter vedkommende er på valg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen udarbejder den nye bestyrelse en plan for det videre arbejde.

§ 7

Formanden repræsenterer S.M.C.C. udadtil og leder bestyrelsesmøderne. Disse afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Over forhandlingerne føres en protokol, og et eventuelt mindretal har krav på at få deres eventuelle underkendte mening ført til protokols.

§ 8

Generelt om økonomi:

  • Klubbens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober.
  • Klubben skal have en bankkonto i et anerkendt pengeinstitut.
  • Udtræk af indestående på kontoen kan kun fortages af kassereren.
  • Kontingent fra medlemmerne skal være betalt senest 1. marts enten til bankkontoen eller til kassereren personligt.
  • Klubbens kasserer og formand må ud over kort tid ligge inde med kontante beløb hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen og skal fremgå af dennes protokollat. Klubbens medlemmer hæfter solidarisk for dette fastsatte beløb.
  • Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 9

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle S.M.C.C.´s anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår og der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via de officielle organer.
Med indkaldelsen skal følge en af bestyrelsen fastsat dagsorden mindst med beretning om årets gang samt fremlæggelse af det af revisoren reviderede regnskab for det forgangne år.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst ¼ af S.M.C.C.´s medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af underskriverne skal være til stede under afholdelsen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel via klubblader og skal indeholde en dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

§ 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden; men skriftlig afstemning skal altid finde sted, hvis et af de fremmødte medlemmer måtte ønske det.

§ 11

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. Hvert medlem har kun en stemme. Uanset samboende gælder, at ét kontingent giver ret til én stemme. Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.
Dog kræves til følgende:

  • Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte og de skal udgøre mindst 15 % af klubbens medlemmer. I modsat fald skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
  • Om foreningens ophævelse: At mindst 9/10 af samtlige S.M.C.C.´s medlemmer stemmer derfor. Hvis dette er umuligt, kan ophævelsen besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger mindst tre likvidatorer til på lovlig vis at afvikle forpligtelser og foretage fordeling af eventuelle midler.

torsdag, 29 marts 2018 14:37

Velkommen som nyt medlem

Velkommen til dig som nyt medlem i SMCC:

SMCC er startet i 1968. Der er pt. ca. 160 medlemmer og ca. 20 arrangementer om året. Her til kommer, hvad medlemmerne individuelt finder på (sætter man selv på hjemmesiden).

Som nyt medlem får du et klubblad, klubbens vedtægter, en medlemsliste og et medlemskort.

Se lige efter på medlemslisten, om dine data passer. Ændrer du f.eks. hen ad vejen adresse, telefonnumre, mailadresser og andet, bedes du give kassereren besked (det glemmer mange).

Information til og fra medlemmerne:

Vi har klubbladet ”Kubikken”.

Da ikke alle medlemmer har det lige nemt med Internettet, er det besluttet, at Kubikken er den formelle informationskanal. Bladet udkommer fire gange om året.

Vore Arrangementer: Vi har delvist faste mødesteder. De fremgår af Kubikkens bagside i det grønne felt.

Se også her, om der er tilmelding. Opstår andre mødesteder, annonceres disse hver gang.

Vigtigste side i bladet er bagsiden. Her er nemlig arrangementskalenderen. Hvert arrangement har en arrangør. Tingene her kan vanskeligt ændres. Det er dog vedtaget, at arrangementer MED KORT VARSEL kan aflyses f.eks. på grund af regn. I tvivlstilfælde bedes du se på hjemmesiden eller kontakte turens arrangør. Ved aflysning søges altid at få bragt besked ud til mødestedet.

Kubikken udkommer 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Har du historier, billeder eller andre ting, skal disse være redaktøren af Kubikken i hænde senest d. 10. januar, d. 10. april, d. 10. juni og d. 10. oktober.

Vi har også en hjemmeside:

Har du internetadgang, kan du læse alt her. Klubbens og dens historie fremgår.

Udgaver af Kubikken år tilbage kan også findes her.

Hvis du vil i kontakt med andre (rigtig meget, håber vi), så er følgende af betydning:

Hjemmesiden er meget mere fleksibel. Her er der frit slag også med tiderne.

Desuden er billederne her meget bedre. Det er vort håb, at mange flere vil bruge hjemmesiden med deres turbeskrivelser og billeder. Lige nu er det alt for få, der sætter noget på.

For at kunne skrive i forum, og finde medlemmers adresser, skal du være registreret som bruger.  På grund af ubehagelige brugere af hjemmesiden, har vi desværre måttet benytte følgende metode:

Du skal anmode om login fra forsiden, så du kan logge på hjemmesiden.

Brug knappen login  som sender en mail til webmaster.

Hjemmesiden findes på: http://www.smcc.dk/

Webmasters telefonnummer og mailadresse er: 28 71 70 23 og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktørens telefonnummer og mailadresse er: 74 49 12 03 og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Om klubbens bestyrelse:

Data om bestyrelsen og dens medlemmer ses på hjemmesiden og af Kubikken på side 2.

Bestyrelsen holder fire møder om året netop omkring tidspunktet for Kubikkens deadline.

Du kan til enhver tid kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne omkring emner, der ligger dig på sinde.

Alle vi SMCC’ere hilser dig velkommen i fællesskabet.

Side 1 ud af 2