180421 10 DitteS soester og Tommy hilser af.JPG 180421 11 DitteS begraves. Kaffe i Vollerup.JPG 180421 6 DitteS. Kirken er fuld.JPG

180421 7 DitteS Blomster helt ud i vaabenhuset.JPG 180421 8 DittS Kisten med SMCC.JPG 180421 9 DitteS Uden for kirken.JPG