190630 1 Kokken og pattegrisen.JPG 190630 10 Anders Buchave og Steen.JPG 190630 2 Alle i Hoier Boier.JPG

190630 3 Alle i Hoier Boier.JPG 190630 4 Steen med mad og oel.JPG 190630 5 Allan og Ejgil.JPG

190630 6 Polle og fru Herdis.JPG 190630 7 Alle hos Helge Lieberg.JPG 190630 8 Steen koekser.JPG

190630 9 Helge Lieberg og Bjarne Beck.JPG