190426 10 Boeg sprunget ud.JPG 190426 11 Breefing i Svinklov.JPG 190426 12 LeifJ, JohnH, Caps.JPG

190426 13 Frank i hytten on natten.JPG 190426 3 Oddesund, Kro og  bro.JPG 190426 4 Hjardemaal i dag. Kiosken.JPG

190426 5 Hjardemaal i dag.  Camping.JPG 190426 6 Hjardemaal i dag. Priser.JPG 190426 7 Hjardemaal i dag. Mikes karrusel.JPG

190426 8 Hjardemaal i dag. Hytterne.JPG 190426 9 Hjardemaal i dag. Camping kokkenet.JPG 190427 1 Steens vildt menu.JPG

190427 10 Bitten.JPG 190427 11 Vinder Steen og kok Frank.JPG 190427 12 Frank skaerer raadyret ud.JPG

190427 13 Kampingfatter og Steen.JPG 190427 14 Menuen.JPG 190427 15 Owe og Steen smager paa sagerne.JPG

190427 16 Hans Jorgen smager paa det.JPG 190427 17 Gaester 1.JPG 190427 18 Gaester 2.JPG

190427 19 Hvad der var tilbage.JPG 190427 2 Svinkloev og MC er i regn.JPG 190427 20 Frank gor kokken rent.JPG

190427 3 Svinklov og folk. Torvejr.JPG 190427 4 BirtheH, KirstenH, Tonny.JPG 190427 5 JohnH og Knud Oluf.JPG

190427 6 Bitten, LeifJ og Steen.JPG 190427 7 Allan og BentJ.JPG 190427 8 Bitten, JohnH, Steen.JPG

190427 9 Bitten Godt.JPG