Referat fra regionsmøde d. 14/9 2013

Referat fra regionsmøde d. 14/9 2013 på A-farm
Fremmødte klubber:MC-Føniks, Brede MC, Flintstones MC, Hånd MC, MC Kæden, Mc Vinterhi, Alsheimerz MC, Bulldogs MC, Death Roses, SMCC

Afbud fra: MC Sydals Udmeldt: Bålstej MC

Velkomst ved Kring fra Alsheimerz

Status for Regionstræf 2013: Arrangør Alsheimerz.
Kun 5-6 klubber havde meldt sig til og betalt de 300 kr for træffet, årsagen til de få tilmeldinger blev drøftet.
Man besluttede dog, at fortsætte med Regionsmøde/træf på samme måde i fremtiden.
MC Føniks vil stå for arrangenmentet i sept. 2014.

Bordet rundt:
Mange af dem der modtager e-mail fra sekretæren/koordinator får ikke givet besked videre til de øvrige medlemmer i deres klub, derfor går vigtig information tabt. De forskellige klubber bedes stramme op dette.
Da der er for mange klubber der ikke møder op til regionsmøderne-vil der blive rettet henvendelse til dem, om de fortsat har interesse i regionssamarbejdet. Sekretær/Koordinator sørger herfor.
Vi skal gøre mere ud af, at rette henvendelse til de mange nye MC.klubber(99%) der opstår, og tilbyde dem medlemskab af regionen. Alle kan opfordre MC-klubber(99%) til, at møde op på næste regionsmøde.
Man opfordrer alle klubber til, at have datoer klar til sæsonens Træf/åbent hus når vi afholder regionsmødet i marts, for at undgå dobbelt datoer mm.

Næste regionsmøde:
Næste regionsmøde afholdes hos MC-Flintstones, Broager d. 7. marts 2014 kl. 20:00 dagsorden følger .

Evt.
Poulsen efterlyser tilbagemeldinger på om man deltager i regionstræffet eller ej.

Adresse og aktivitetsliste blev ajourført.

Referent/koordinator: Brede MC
Læst 298 gange
Mere i denne kategori: « Referat regmøde 7/3-14