Referat regmøde 7/3-14

Referat fra regionsmøde d. 7/3-2014 kl. 20:00 hos Flintstones
Fremmødte klubber: MC-Føniks, Brede MC, Flintstones MC, Hånd MC, Jyndevad MC, MC Kæden, Mc Vinterhi, Alsheimerz MC, Sønderborg MC, Panters MC, MC Duerne, Death Roses, SMCC, Flagermusene MC
Afbud fra: 0 Udmeldt: 0
 
Velkomst ved Tage fra Flintstones
Næste regionsmøde/Træf : Datoen blev fastsat til d. 20. september. MC-Føniks meldte til mødet afbud til, at stå for det. SMCC er pt. I gang med, at undersøge om de har mulighed for, at stå for det.
Næste forårsmøde i marts 2015 afholdes hos Brede MC.
 
EVT. De forskellige klubber reklamerede for deres træf.Bl.a. MC-Kæden håber på stor opbakning.
For Flagermusene er det 1. gang de afholder noget større.
Pop fra Death Roses fortalte om mulighed for tur til USA på MC – der kommer mere info.
Der blev udvekslet erfaringer om hvordan man kan afholde træf, for at leve op til myndighedernes krav:
Brandsikkerhed, 24 timers medlemskab af div. Klubber i forbindelse med træf mm.
Bl.a. Poulsen fra MC-Vinterhi, MC-Kæden og Kring, Als-heimerz ligger inde med en masse viden – der er (måske) en manual på vej .

Adresse og aktivitetsliste blev ajourført.

Referent/koordinator: Brede MC
Læst 289 gange